Adatvédelmi szabályzat

Szolgáltató adatai: 
A szolgáltató neve: Edy Nr1 Car Kft
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 
2162 Őrbottyán, 12/1. hrsz.
Cégjegyzékszáma: 
Cg.13-09-177458 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@felear.hu
Adószáma: 25389580-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 707792779
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-111550/2016 (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

mint bármely más, az Európai Unióban személyes adatokat feldolgozó jogi személy köteles alkalmazni az Európai Parlament és Tanács által 2016. április 27- én elfogadott rendelet 2016/679 (EÚ) cikkét a magánszemélyek védelméről tekintettel a személyes adatok s az ilyen adatok áramlására (a továbbiakban: GDPR). A megkötött megállapodások alapján az adatfeldolgozás célját és módját meghatározó jogalanyként (az említett rendelet értelmében) az Ön Személyes Adatait Adminisztrátorként kezeljük, illetve az Ön által felhasználói fiók létrehozása céljából és a platformszolgáltatások leghatékonyabb kihasználásának céljából megadott személyes adatok tekintetében ún. adatfeldolgozók vagyunk. Az adatok biztonságának megőrzése érdekében létrehoztunk egy kapcsolattartó csatornát az edynr1car@gmail.com címen (nem vagyunk kötelesek az adatvédelemért felelős személyt megnevezni). Ezen túlmenően ügyfeleink jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében az adatmegőrzési szabályokat az irányelveink tartalmazzák, így nincs szükség kiegészítő megállapodások vagy mellékletek megkötésére. Személyes adatai felhasználhatók a következő célra:

• fiók regisztrációja, a 6. bekezdés 1. a) pontja (a GDPR -ről) alapján, vagyis az adatalany hozzájárulása alapján

• fiók létrehozása a felear.hu platformon a GDPR 6. bekezdésének 1. b) pontja szerint, azaz licencszerződés alapján,

• megállapodás megkötése a GDPR 6. bekezdésének 1. b) pontja szerint, azaz szolgáltatási megállapodás alapján,

• a törvény rendelkezései által előírt kötelezettségek betartása, a GDPR 6. bekezdésének 1. c) pontja alapján

• fizetés igénylése, a GDPR 6. bekezdésének 1. f) pontja alapján, azaz az adminisztrátor által követelt úgynevezett jogi érdek alapján.

Továbbá, a fent említett beleegyezés alapján az adatok felhasználhatók a kereskedelmi információk elektronikus úton történő küldésére, ideértve a következőket:

• az adatfeldolgozási szolgáltatás népszerűsítésére

• a felear.hu csoport tagjainak szolgáltatásainak népszerűsítésére.

A fent említett célra történő személyes adatok megadása önkéntes, és minden érintettnek joga van: • kifogást emelni az adatfeldolgozás ellen, • az adatokhoz és azok másolatához hozzáféréni,

• helyesbíteni (korrigálni) adataikat,

• adatokat törölni, adatfeldolgozást csökkenteni,

• adatátvitelhez,

• panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál,

• visszavonni személyi adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását.

Az Ön személyes adatait a felear.hu használatával kapcsolatosan feldolgozzák, a megállapodások teljesítéséhez szükséges ideig és annyi ideig, amely alatt a felear.hu Platformon kötött tranzakciókhoz kapcsolódó követelések hatályosak, maximum a tranzakció dátumától számított 20 évig . Az adatokat tárolhatják is a mulasztások és csalások megelőzése érdekében, illetve statisztikai és archiválási célokra minden olyan esemény napjától számított 3 évig, amely a feldolgozás megszüntetéséhez vezetett. Ha az adatokat a megállapodás alapján dolgozzák fel, ezeket az adatokat addig használjuk, amíg az ilyen hozzájárulás visszavonásra nem kerül. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjától számított öt évig az ilyen adatokat korlátozott mértékben tárolhatjuk, annak bizonyítása érdekében, hogy ezeket az adatokat a GDPR-vel összhangban dolgozták fel. Kivételt képez ha az adminisztrátor - más jogalapokon alapulva - hosszabb időre köteles feldolgozni az adatait. A személyes adatok feldolgozása automatizált módon történhet (beleértve a profilalkotást is), azonban nem lesz semmilyen joghatása, vagy jelentősen nem befolyásolja az Ön helyzetét. A profilalkotás célja a felear.hu platformon belüli tevékenységgel kapcsolatos információk valamint a preferenciák összegyűjtése, amelyek lehetővé teszik számunkra az ajánlat és a vonatkozó üzenetek jobb beállítását, valamint olyan események felderítését, amelyek veszélyeztethetikügyfeleink biztonságát. Az Ön személyes adatait megoszthatjuk alvállalkozóinkkal, üzleti partnereinkkel (a szolgáltatásainkat támogató jogalanyokkal) és a felear.hu csoport tagjaival. A felear.hu platformon biztosított személyes adatok más felhasználók számára is láthatók.